• Пон-Пет: 09:00-17:00
  • тел: 02 996 39 53 / Денонощна линия; тел: 0700 12 722

Екип

Начало Екип

Владо Калоянов – Управител

Гарант по изпълненнието на договорите

Роден през 1978 г. Висше икономическо образование – Магистър по Бизнесикономика. Владо Калоянов има над 12 години опит в сферата на управление и контрол на сигурността в български и международни компании, като е заемал позиции на висше управленско ниво.

Преподавател по Предприемачество, Бизнес проектиране и Бизнес планиране в Колеж по Мениджмънт търговия и маркетинг и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2016 г. е управляващ партньор на SCA ООД.

Инж. Даниела Узунова

е родена през 1957г. в гр. Плевен. Има магистърска степен  от Машинно-Електротехнически институт, гр. София със специалност машинен инжинер.

Допълнителна професионална квалификация ,, Мениджмънт, организация и управление на фирма‘‘  от Бизнес университет към БАН.

Във фирмата отговаря за организиране и контролиране на дейности в сферата на почистването.

Наталия Янкова

е родена през 1978г.в гр. София. Има завършена бакалаварска степен по ,, Икономика на отбраната и сигурността‘‘ от  Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

Във фирмата отговаря за организиране и осъществяване на дейностите по труд и работна заплата на служителите във фирмата.

Интересите и са в сферата на административното обслужване.