• Пон-Пет: 09:00-17:00
  • тел: 02 996 39 53 / Денонощна линия; тел: 0700 12 722

Етичен кодекс

Начало Етичен кодекс

Ние в SCA

вярваме, че в основата на устойчивото партньорство и коректните бизнес отношения стоят етични правила и норми, върху спазването, на които градим нашето бъдеще. Във фирмата има изградена система за мониторинг върху спазването на етичните и морални норми в бизенса.

Категорично следваме следните правила:

  • Нулева толерантност към корупция и подкупи!

    Нашите служители не дават и приемат подкупи! Доказателството за нашата работа е пред очите на нашите клиенти всеки ден.

  • Облагодетелстване!

    Нашите служители не се облагодетелстват приемайки, уговаряйки или обещавайки облаги на клиенти, партньори или доставчици и техните служители.

  • Запазване на конфиденциалност!

    Информацията, която ни става известна по време на изпълнение на нашите задължения за бизнеса и дейността на клиентите ни е неприкосновена. Опазването на данните за търговски тайни, планове и проекти на нашите клиенти са от първостепенно значение за доверието в компанията.