• Пон-Пет: 09:00-17:00
 • тел: 02 996 39 53 / Денонощна линия; тел: 0700 12 722
Inner Header Icon

Кариери

Начало Кариери

Promo Thumb

Какви ще са вашите отговорности на позицията, за която кандидатствате:

 • ОХРАНИТЕЛИ

  Задълженията им включват: посрещане и съдействие на клиентите, гостите и посетителите с информацията, която им е необходима.Вежливо и любезно упътване към желаната локация. Предоставяне на информация за събития и дейности организирани в обекта съгласно дневната програма. Комуникиция с управителят на комплекса в случай на установяване на лица със съмнително или неадекватно поведение. Уведомяване на ръководител за поставени въпроси от клиенти, посетители или гости, на които не може да се даде отговор. Описване и предаване на изгубени или намерени вещи на ръководителя.

 • ХИГИЕНИСТИ/КИ

  Отговорности: поддържане на изискуемото ниво на чистота в поверената зона на отговорност. При обход на територията проверка за замърсени участъци и своевременно отстраняване. Любезно информиране и насочване на посетителите и клиентите. Проверка за наличието на хигиенно – санитарни материали в помещенията в поверената зона на отговорност. Получаване на други задачи за изпълнение от прекият ръководител, свързани с дейността и в съответствие със специфични ситуации. Комуникация с останалите служители в случай на необходимост от концентриране на технически или помощни средства в друга зона. Поддържане на състоянието на повереното имущество в обичайни за употреба вид и готовност. Информираност за цялата територия на обекта.

 • ТЕХНИЦИ

  Задълженията им включват дейности по поддръжката на общия вид на обекта. Отстраняване на дребни повреди свързани с различните помещения. Изготвяне на доклади. Проверка за безопасни и здравословни условия за работа. Докладване при по – сериозни технически проблеми. Ремонтиране на общи и прилежащи части. Проследяване на нормален поток на работа при електрически и водопроводни системи.

 • ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

  Отговорности: почистване и ежедневна поддръжка на помещения; подпомагане на дейности включващи ежедневната грижа за дома.

Ако искате да станете част от нашия екип, разгледайте свободните позиции, местоположението на обектите и ни изпратете автобиография, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Търсим охранители за районите: ,,Витоша‘‘, ,,Подуяне‘‘

 

Търсим хигиенистки за районите: ,,Триадица‘‘ – Манастирски ливади; ,,Възраждане‘‘ – бул. Ал. Стамболийски; ,,Студентски‘‘;
Търсим и хигиенисти за мобилна група, която ще обхваща различни райони.