• Пон-Пет: 09:00-17:00
  • тел: 02 996 39 53 / Денонощна линия; тел: 0700 12 722

Лицензи, членства и сертификати

Начало Лицензи, членства и сертификати

Дружеството има издаден лиценз № 3001 / 31.07. 2016 г за извършване на охранителна дейност на физически и юридически лица, включително и с технически средства от ГДНП.

Фирмата е регистриран администратор на лични данни и има издадено удостоверение от КЗЛД №425872  от 12.06.2017 г.

С цел по-голяма защита на интересите на нашите възложители, фирмата има сключена застраховка „ Булстрад Бизнес Решение“ с единичен и агрегатен лимит от 1 000 000 млн. eвро издадена от ЗАД ,,БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП‘‘

Нашите служители и клиенти трябва да бъдат еднакво удовлетворени. Ето защо от Август 2017, фирмата е сертифицирана за наличието на Интегрирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, а също така и за наличието на Интегрирана система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 1881:2007