• Пон-Пет: 09:00-17:00
 • тел: 02 996 39 53 / Денонощна линия; тел: 0700 12 722

Техническа поддръжка

Начало Техническа поддръжка

Техническа поддръжка

Предоставяме на нашите клиенти изградена система за техническа поддръжка, която осигурява:

 • Контрол на качеството

 • Сигурност при изпълнение

 • Периодични проверки и регулярна поддръжка на сградната инсталация

 • Извършване на дребни ремонтни дейности

 • Поправка на инвентaр, принадлежащ на сградата

Избирайки SCA получавате добавена стойност като:

 • Ви гарантираме качествена и бърза реакция
 • Планираме възможните бъдещи проблеми
 • Ви предлагаме план и решение
 • Ви осигуряваме спокойствие и непрекъснат процес на работа
 • Изграждаме функционираща система за информационния поток
 • Ви предоставяме протколи за извършените дейности

 

ПЕСТИМ ВАШИЯТ НАЙ-ЦЕНЕН РЕСУРС – ВРЕМЕТО

Дейности

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

 

Какво е Хендимен?

Това е вашата ежедневна сигурност, че състоянието на работните помещения отговаря на критериите и изискванията, които имате.
Ежедневната експлоатация на работните помещения е свързана с множество съпътстващи проблеми, които изискват бърза и адекватна реакция. От изгорели електрически уреди, неработещи осветителни тела, повредени батерии, счупени брави, контакти и много други.
Тук идва Хендимен – служител, който се грижи за поддръжката на вашият офис, или сграда, следи за изправността на оборудването и различните видове системи, извършва бързо и качестено дребни поправки и ремонти и Ви осигурява време, за да развивате бизнеса си.

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

 

Климатизацията, вентилацията и отоплението също са важна част от текущото състояние на сградата. В различните сезони е необходима поддръжка и настройка на тези системи.
Правилното управление на инсталациите може да намали разхода на електричество, да осигури регулярна подходяща температура според сезона, да запази чистотата на микроклимата. Правилната поддръжка осигурява увеличение на продължителността на експлоатационния процес , като в това се включват почистване на филтри; промяна на фабрични настройки според  необходимостта от отопление/охлаждане; обезвъздушаване и други.

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

 

ВиК

Водопроводът и канализацията могат да предизвикат сериозни и неприятни проблеми при авария. Ето защо освен самото правилно изграждане на инсталацията е необходима и адекватна и периодична поддръжка. Превантивните мерки понякога са по-важни, когато се взимат на време. За това е необходимо да знаете, че има човек, към когото да се обърнете, за да получите правилната реакция.

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

 

Поддръжката на електрическите инсталации, с които сградата разполага са част от улеснения процес на работа. Знаем, че при авария или спиране на тока могат да се предизвикат загуба на информация, повреда на уреди, застрашаване на човешки живот.
За да се избегнат такива ситуации е необходимо периодично да се тестват дефектнотоковите, аресторни и моторни защити; да се почиства апаратурата в главните разпределителни табла и периодично да се замерва разботното разпределение от електропреносната мрежа.

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

 

Първоначалното впечетление, което се създава в хората при влизане на обект, в които присъства служител на такава длъжност, винаги е добро. Той може да изпълнява следните дейности: посреща и подпомага клиентите, гостите и посетителите с информацията, която им е необходима; вежливо и любезно упътва към желаната локация; предоставя информация за събития и дейности организирани в обекта съгласно днената си програма;
Хубаво е, когато има кой да те информира !
Освен това, комуникира с управителя на комплекса в случай на установяване на лица със съмнително или неадекватно поведение; владее поне един западен език; уведомява ръководителя си за поставени въпроси от клиенти, постители или гости, на които не може да даде отговор; описва и предава на ръководителя си изгубени или намерени вещи;

Начуете повече, като използвате формата за запитвания: